НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Профил на купувача / Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки  
 
 
 
   
 
   
  Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
   
  Заповед № РД-08-1506 / 30.05.2016г.