НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Профил на купувача / Публични покани  
 
 
 
   
 
ID 9036877

Публична покана с изходящ № 088/01.12.2014г.

Предмет ПУБЛИЧНА ПОКАНА с дата 1.12.2014г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", Модул "Подобряване на училищната среда" относно архитектурно заснемане, извършване обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ и изпълнение на детайлно обследване на енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат.

  Решение
  Документация по обособена позиция № 1 (виж в pdf)
  Документация по обособена позиция № 2 (виж в pdf)
  Образец на банкова гаранция (за обособена позиция №1 и №2)
  Протокол
  Договор между ПГГСД "Н. Хайтов" гр.Варна и "Инвесткомерс - Емил Иванов" ЕООД от 16.12.2014г.
  Договор между ПГГСД "Н. Хайтов" гр.Варна и "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД от 15.12.2014г.
  Отчет за приключени дейности по публична покана по сключени договори