НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Профил на купувача / Публични покани  
 
 
 
   
 
ID 9036877
Предмет ПУБЛИЧНА ПОКАНА с дата 1.12.2014г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", Модул "Подобряване на училищната среда" относно архитектурно заснемане, извършване обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ и изпълнение на детайлно обследване на енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат.