НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Профил на купувача / Процедура за възлагане на поръчка / договаряне без обявление  
 
 
 
   
 
ID 947241

Предмет: Доставка на природен газ за отоплението на ПГГСД "Николай Хайтов", намираща се в гр.Варна, п.к. 9009, ул. "Орех" №11

   
 

Решение за откриване на процедура
качено на 02.12.2019 17:57

   
 

Заповед № РД-08-0640/02.12.2019г. за определяне ред за откриване на процедура по договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка

качено на 03.12.2019 15:01

   
 

Договор за доставка на природен газ за стопански нужди № 156-32(ОА) 13.5

качено на 15.01.2020 16:14