НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Профил на купувача / Процедура за възлагане на поръчка / договаряне без обявление  
 
 
 
   
 
ID 702675

Предмет: Доставка на природен газ за нуждите на отоплението на ПГГСД "Николай Хайтов" за периода 2016 - 2017 година

   
  Решение № 64/ 15.12.2015г.
   
  Информация за сключен договор
   
  Договор за разпределение и продажба на природен газ за небитови клиенти