НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  ПРИЕМ 2017/2018 учебна година            
 
           
 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
за учебната 2017/2018 година
в ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна

 
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна обявява прием за 2017/2018 учебна година по следните специалности:
 
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС
 
ПРОФЕСИЯ 543010 Техник-технолог в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ 5430104 Реставрация на стилни мебели и дограма

Степен на професионална квалификация: трета
Интензивно изучаване на Английски език
Срок на обучение - 5 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Приемни изпити: Тест 1 - 2 х Български език и литература, Тест 2 - 2 х Математика
Балообразуващи предмети: оценките от удостоверението за завършен 7 клас по Български език и литература и Математика

виж характеристиката на специалността
 
 
ПРОФЕСИЯ 622010 Техник-озеленител
СПЕЦИАЛНОСТ 6220102 Парково строителство и озеленяване

Степен на професионална квалификация: трета
Интензивно изучаване на Английски език
Срок на обучение - 5 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Приемни изпити: Тест 1 - 2 х Български език и литература, Тест 2 - 2 х Математика
Балообразуващи предмети: оценките от удостоверението за завършен 7 клас по Български език и литература и Математика

виж характеристиката на специалността
 
 
ПРОФЕСИЯ 543010 Техник-технолог в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ 5430101 Мебелно производство - дуално обучение

Степен на професионална квалификация: трета
Срок на обучение - 5 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Приемни изпити: Тест 1 - 2 х Български език и литература, Тест 2 - 2 х Математика
Балообразуващи предмети: оценките от удостоверението за завършен 7 клас по Български език и литература и Математика

виж характеристиката на специалността
 
 
ПРОФЕСИЯ 623010 Техник-лесовъд
СПЕЦИАЛНОСТ 6230101 Горско и ловно стопанство

Степен на професионална квалификация: трета
Срок на обучение - 5 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Приемни изпити: Тест 1 - 2 х Български език и литература, Тест 2 - 2 х Математика
Балообразуващи предмети: оценките от удостоверението за завършен 7 клас по Български език и литература и Математика

виж характеристиката на специалността
 
 
ПРОФЕСИЯ 622030 Работник в озеленяването
СПЕЦИАЛНОСТ 6220301 Озеленяване и цветарство
след завършен 7 клас на помощно училище

Рамкова програма А
Степен на професионална квалификация: първа
Срок на обучение - 3 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 12
Балообразуващи предмети: оценката по Б ългарски език и литература

виж характеристиката на специалността
 
 
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС
 
 
ПРОФЕСИЯ 543010 Техник-технолог в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ 5430101 Мебелно производство - дуално обучение

Степен на професионална квалификация: трета
Срок на обучение - 4 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Балообразуващи предмети: оценките от свидетелството за завършен 8 клас по Български език и литература х 3 и Математика х 2

виж характеристиката на специалността
 
 
ПРОФЕСИЯ 214010 Дизайнер
СПЕЦИАЛНОСТ 2140106 Интериорен дизайн

Степен на професионална квалификация: трета
Срок на обучение - 4 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Балообразуващи предмети: оценките от свидетелството за завършен 8 клас по Български език и литература х 3 и Математика х 2

виж характеристиката на специалността
 
 
ПРОФЕСИЯ 623010 Техник-лесовъд
СПЕЦИАЛНОСТ 6230101 Горско и ловно стопанство

Степен на професионална квалификация: трета
Срок на обучение - 4 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Балообразуващи предмети: оценките от свидетелството за завършен 8 клас по Български език и литература х 3 и Математика х 2

виж характеристиката на специалността
 
 
ПРОФЕСИЯ 622030 Работник в озеленяването
СПЕЦИАЛНОСТ 6220301 Озеленяване и цветарство
след завършен 8 клас на помощно училище

Рамкова програма А
Степен на професионална квалификация: първа
Срок на обучение - 2 години
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 12
Балообразуващи предмети: оценката по Б ългарски език и литература

виж характеристиката на специалността
 
 

 

 
 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС
И СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС