НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Новини            
 
 
 
   
 
 

Община Варна подпомага пилотно дуално обучениe в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” гр. Варна

На заседание на педагогическия съвет в ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна се направи анализ и отчетоха резултатите от пилотното прилагане на дуалното обучение по специалността „Мебелно производство“ пез учебната 2016/2017г. На него присъства г-жа Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.
Дуалното обучение се реализира успешно благодарение на моралната и финансова подкрепа на Община Варна, мебелни фирми „Кателиеви 90” ООД, „Формика груп“ООД, „Стилекс – Е” ЕООД, „Ян Ди Стил” ООД, „Мела“ ООД и „Формет – Дизайн“ ЕООД. Община Варна финансира 70 % от разходите за дуално обучение, което доказва своето предимство и прагматичност – стажуване на ученици по професията в реална работна среда и оставане на работа във фирмата.
Стъпвайки на нормативната база ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна в началото на учебната година  сключи споразумение с мебелните фирми и заедно с работодателите направи подбор на учениците по определени критерии. На основание чл.230, ал.1 от Кодекса на труда между фирмата и ученика се сключи трудов договор, съгласно който учениците получаваха възнаграждение в размер на 90 % от минималната работна заплата. Практически обучението се извършваше от наставник във фирмата и учител по професионална подготовка от гимназията в производствените бази на фирмите.
В края на учебната година, становищата на работодателите са оценка за успеха на дуалното обучение.
Г-н Димо Петров – управител на фирма „Ян Ди Стил” ООД:
„Учениците се справят с всички поставени задачи на различни работни места. Спазват работното време и трудовата дисциплина. Работата ще продължи със същото темпо и следващата година“.
Г-н Николай Загоров – изпълнителен директор на фабрика „Мела“ ООД:
„Много интересна форма на обучение! В началото бяхме притеснени, докато се опознаем. В края на годината можем да кажем – безкрайно възпитани и коректни, учтиви и трудолюбиви младежи. Естествено, не всички са еднакво сръчни, но важното е, че се стараят. Винаги са с работно облекло и лични предпазни средства“.
Г-н Калин Бенчев – управител на фирма „Формика груп“ ООД:
„Всички деца са добри, трябва да се намира доброто в тях. Изключително сме доволни. Предварителният подбор на кадри не ни разочарова. За възрастта си са отговорни, с желание за работа, изпълнителни, прецизни и добри.
Г-н Михаил Кателиев – управител на фирма „Кателиеви 90” ООД:
„Доволни сме от нашите възпитаници. Дисциплинирани са и изпълняват поставените им задачи. Обогатиха знанията си и усвоиха нови умения“.
Предимствата на дуалното обучени са:

 1. качествено професионално обучение;
 2. перспективи за кариерен растеж;
 3. мотивиращо възнаграждение  (заплата) за учениците;
 4. превенция за отпадане на учениците от училище;
 5. след завършване на образованието си ученикът не е обвързан с договор и може да продължи образованието си или да постъпи на работа във фирмата.

ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна приема за обучение ученици в осми и девети клас в дуална форма по специалността „Мебелно производство“ за учебната 2017/2018г. Подкрепа за дуалното обучение на училището са дали 12 фирми от Варна и региона.


   
 

 
Открит урок на тема „Скулптурна украса в зелените площи“

На 29.06.2017г. в Камарата на архитектите – Регионална колегия Варна се проведе открит урок на тема „Скулптурна украса в зелените площи“ с ученици от 11 клас, специалност „Парково строитекство и озеленяване“ при Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” гр. Варна. На събитието присъстваха г-жа Елена Кенарова – началник отдел „Образование“ при дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна, представители на Камара на архитектите и Съюз на архитектите в България, журналисти.
Основните цели на урока бяха да се придобият знания за видовете скулптурна украса и мястото ѝ в зелените площи. Занятието имаше за цел да повиши информираността на младите хора за скулптурите на гр.Варна, както и съвременните обстоятелства и специфични особености, съпътстващи създаването им.
Урокът е част от съвместните инициативи с проект „Реанимирай площада“ на КАБ-Варна, съфинансиран от фонд Култура към Община Варна, Европейска младежка столица 2017, предшестван от облагородяване на пространството около сцена Кофража и създаване на флорална инсталация от ученици на гимназията. . 

   
 

 
Среща с проф. Красимир Петров
 

2.06.2017г. - среща на ученици от 10 и 11 клас
с проф. Красимир Петров - Дирекция "Обучение и проекти" към BZM - Berlin и MM - 25 - София на тема "Организационна култура и работа в екип".

     
 

 
Пето издание на ALBE MENTOR
 

На 27.05.2017 година в Икономически университет Варна се проведе V сезон на проекта „ABLE mentor“.
И тази година гимназията имаше свой достоен представител в лицето на ученика Илиан Иванов от 10 б клас, който беше един от дванадесетте участници.
Той представи своя проект Тhing eco, насочен към изграждането на екокът за и от нашите ученици със СОП от специалност Парково строителство и озеленяване, в който те да могат да практикуват наученото.

     
 

 
Октай Ариф от 10а клас спечели първо място на Балканския шампионат по ММА
   
 

 

Изпращане на абитуриенти от ВИПУСК 2017 г.

izpr2017        
               
       
 

 
Ден на ученическото самоуправление

На 09.05.2017 г. в ПГГСД "Николай Хайтов" се отбеляза Денят на Европа. Той се празнува по света с различни инициативи, една от които е ученическото самоуправление. В този ден се дава възможност на учениците в рамките на инициативата сами да  организират учебния процес и да го погледнат от различна гледна точка - тази на своите учители.
Организацията бе осъществена от Ученическия съвет и дейното участие на ученика Илиан Иванов от 10 б клас. 

   
 

 
Тенис на маса в ПГГСД "Николай Хайтов"

На 26. 04. 2017 г. се проведе приятелски двубой по тенис на маса (момичета) между учениците от ПГГСД „Н. Хайтов“ гр. Варна и учениците от ОУ „Св. Климент Охридски“ с.Кичево. Всички участници получиха грамоти.
Учениците от основното училище се запознаха със специалностите, които предлага гимназията и разгледаха училището.

   
 

 
Национално ученическо четене на разкази на Чудомир, проведено в ПГГСД „Николай Хайтов“, град Варна
 

На 10.03.2017 г. ученици от ПГГСД“Николай Хайтов“, град Варна се включиха в инициативата „Национално ученическо четене на Чудомирови разкази“. Ученици от 9, 10, 11 клас под ръководството на учителите по български език и литература г-жа Милена Петкова, г-жа Татяна Добринова, г-жа Жасмина Влаева взеха участие в организираното национално четене от Фондация „Чудомир“ и Литературно-художествен музей „Чудомир“. С голямо въодушевление участниците се включиха в националния маратон на четенето, като подготвиха предварително постер, проучиха биографията на твореца и прочетоха Чудомирови разкази, неизвестни до момента за учениците. Гост на това литературно мероприятие беше Директорът на ПГГСД „Николай Хайтов“ – госпожа М. Георгиева. Учениците се впечатлиха от тематиката на хумористичните разкази, коментираха съдържанието и споделиха, че ще продължат да четат Чудомировите разкази.

     
                         
 

 
Ден на розовата фланелка
rf
 

За трета поредна година учениците от ПГГСД "Н. Хайтов" взеха участие в Световния ден на розовата фланелка. 
По традиция този ден се отбелязва от 2007 г. в последната сряда на февруари. Идеята възниква в Канада като протест на ученици срещу тормоза над техен съученик.
За първи път в инициативата България се включва през 2012 г. Оказва се, че насилието в учебните заведения е на второ място, след това в семейната среда. 
В нашата гимназия залагаме предимно върху превенцията и нашите възпитаници да бъдат информирани какво е тормоз. Това не е само да блъснеш или удариш, тормозът може да бъде също и вербален или психологически
Организатори на тазгодишното събитие бяха: г-жа Жасмина Влаева (председател на УС) и учениците Илиан Иванов, Йоана Георгиева и Преслава Дачева от 10 б клас.
Младежи от училищния съвет на гимназията изработиха и раздадоха на съучениците си розови гривни с надпис „Не на тормоза”. Отново по тяхна инициатива, в двора на училището, всички се подредиха, образувайки огромно сърце - символ на обичта и толерантността помежду им.Мероприятието завърши с нашенско право хоро, в което взе участие цялото училище.
Събитието беше отразено от нашите любезни партньори, медийна група „Черно море”.

     
           
 

 
Среща на ученици от гимназията с представители на Европейския съюз по дизайн
ed
 

На 21.02.2017г. бе проведена среща на учениците от гимназията с представители на Европейски институт по дизайн и „Скай Лайнс” - специализирана агенция за образование в чужбина.
Института разполага с филиали в Милано, Рим, Торино, Венеция, Флоренция, Комо, Мадрид, Барселона.

     
                 
 

 

МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ

На 17.02.2017г. ученици от ПГГСД "Николай Хайтов" участваха в състезание "Най-добра иновативна идея", организирана от катедра "Индустриален мениджмънт" към Технически университет гр. Варна.
Отбор "Млади дизайнери" представи своя проект ”PETS AND PEOPLE”, чиято основна цел е изграждане на хотел за семейства и отделен корпус за техните домашни любимци.
Идеята е иновативна, реализируема и много добре приета както от журито, така и от всички останали отбори.
Учениците получиха грамоти и възможност след завършване да продължат образованието си в катедра "Индустриален мениджмънт" към Технически университет гр. Варна.

 

   
 

 

СВЕТИ ВАЛЕНТИН В ПГГСД "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"

По повод 14 февруари, Деня на влюбените, на вратите на всички кабинети в гимназията бяха разлепени стихотворения от българската любовна лирика.
Нежните стихове на Евтим Евтимов, Христо Фотев, Дамян Дамянов, Пейо Яворов и Блага Димитрова радваха както учениците, така и техните учители.
Специален комплимент за преподавателите бяха ръчно изработените бонбони, които са дело на майсторското вдъхновение на ученичките Емануела Рачева и Златина Манолова от 11 б клас.

   
 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
На 14.12.2016г. в Младежки дом гр.Варна се състоя благотворителен Коледен концерт и базар в подкрепа на ученици със специални образователни потребности от ПГГСД "Н. Хайтов". В благотворителността активно се включиха учители и ученици от Средношколско общежитие "Михаил Колони" гр.Варна. Средствата ще бъдат дарени за учениците със специални нужди, на които им предстои едно щастливо събитие, а именно абитуриентски бал. Събраните средства до момента са около 500лв. По време на концерта беше дарен тоалет, обувки и бижута за момиче от бивша възпитаничка на гимназията. Един мил жест, заслужаващ благодарност и признание. Нашата кампания продължава и през следващите месеци, а стремежа ни да подарим едно прекрасно преживяване на нашите деца.
Благодарности на всички, които в днешните нелеки времена проявиха щедрост, доброта и топлина!

Koleda2016        
               
       
 
     

 

Патронен празник на ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна
И тази година на 11 ноември Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” отбеляза тържествено своя патронен празник. 
Програмата започна с молебен за здраве. Изявената ученичката от 10 г клас - Моника Желязкова впечатли публиката със своето затрогващо стихотворение озаглавено „Насаме с Хайтов”.
Традиционният литературен конкурс за есе тази година беше по цитата на писателя „Криле имат само тия, дето сърце им иска да лети”. Журито присъди първото място на Десислава Василева от 12 а клас.
На най-изявениете ученици в различните мероприятия бяха връчени грамоти и предметни награди.
Директорът на гимназията инж. Мария Георгиева произнесе тържествено слово, като призова младите хора към повече отговорност и родолюбие.
Тържеството приключи с народни танци и много настроение.

ppr2016_2        
               
       
 

 

"Аз обичам България"

На 10.11.2016 г. в професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване се проведе викторина „Аз обичам България“ в чест на патронния празник – писателят, инжeнер-лесовъд академик Николай Хайтов.
Борбата за знания протече в три кръга:
- Природата на България;
- Славната история на България;
- Живот и творчество на Николай Хайтов.
Участници бяха ученици от девети, десети и единадесети клас, състезаващи се в два отбора – „Дърво без корен“ и „Орисия“ (заглавия на известни творби на Хайтов). Организатори на събитието бяха г-жа Таня Динева и г-жа Милена Петкова. Водещи - Валя от 9 б и Пламена - 11 г клас.
Компетентното жури беше в състав - г-жа Т. Добринова, г-жа А. Ангелова и г-н Дочков.
Завидни знания показаха учениците и от двата отбора. Те трябваше да отговарят на въпроси, да подреждат пъзели (картини от исторически битки), да познават исторически събития и разпознават карти. Публиката научи за славното ни минало от клиповете за хан Аспарух, княз Борис I и цар Симеон Велики.
Клиповете за Николай Хайтов повдигнаха самочувствието на 
учениците, защото има хора, които милеят за Родината си, които обичат Родината си и хора, които умират за нея. А Хайтов – той живее за нея! Съдбата на България не просто го вълнува. Той е готов да се опълчи срещу всяка несправедливост.
Учениците от гимназия НИКОЛАЙ ХАЙТОВ го подреждат в алеята на ТИТАНИТЕ.

ppr2016        
               
       
 

 
Ученик от ПГГСД "Николай Хайтов" спечели индивидуално първо място
на Балканско първенство по ММА в гр.Тирана

1.11.2016
 
От 13 до 17 октомври 2016г. в гр. Тирана, Албания, се проведе Балканско първенство по ММА. Ученикът Октай Хюсню Ариф от 10а клас на ПГГСД "Николай Хайтов" взе участие в първенството, като спечели индивидуално I място в категория до 56,5 kg и отборно I място-юноши. Октай е бил два пъти републикански шампион в категория 61 kg и два пъти балкански шампион в категория 56.5 kg. 
Гимназия "Николай Хайтов" се гордее със спортните постижения на своя възпитаник и му пожелава още много успехи и медали.

 

 

 
Цветопсихология и интериор
13.10.2016
 

На 13.10.2016г. от 13:30 часа в арт салона на радио Варна ученици и учители от ПГГСД „Николай Хайтов“ проведоха разговор за цветовете на тема: Цветопсихология и интериор.
На мероприятието беше представено влиянието на цветовете върху настроението на хората и в интериора. 
Гости на събитието бяха бивши и настоящи възпитаници на гимназията, представители на различни НПО, учители и ръководство на ПГГСД „Николай Хайтов“.
Специален гост беше г-н Иван Тинчев – представител на мебелни къщи „Ралица“, който изрази благодарности към учители и ръководство на гимназията за утвърдените добри съвместни дейности в годините. Г-н Тинчев отправи предложение към учениците след завършване на образование да се насочат към реализиране на професията във фирмата, в която работи. 
Александра Чолакова бивш възпитаник на училището също благодари на своите учители и сподели прекрасни спомени от обучението си там.

 

 
Ден на отворени врати - "Старата българска кухня в старото българско училище"
29.6.2016
 
На 29.06.2016г. в ПГГСД „Николай Хайтов“ се проведе Ден на отворени врати - „Старата българска кухня в старото българско училище“.
На този ден жители и  гости на гр. Варна, бивши и бъдещи гимназисти се докоснаха до магията на една от най-старите гимназии в града. Насладиха се на традиционни гозби и се любуваха на уникалните изделия, изработени от ученици и учители на гимназията.
 

 
Купа и сребърни медали завоюваха отборите на момичетата и момчетата
в Трети междуучилищен турнир по тенис на маса в с. Кичево на 13.06.2016г.


Десислава, Весела, Стелия - 9 а клас, Хрисиян и Калоян - 9 в клас, Христомир - 9 д клас
turnir        
               
       
 

 
Проектът "Форум-театър" финализира с издаване на методично ръководство
15.6.2016
 

Четирима учители от ПГГСД „Николай Хайтов”, град Варна участваха в международна заключителна среща в полското градче Блашки. Елитно училище  бе домакин на поредната среща на учителите от шест държави, работещи по проект „Форум-театърът – инструмент за обучение” по европейската програма „Еразъм+".
Двегодишният труд на учителите от България, Румъния, Италия, Турция, Полша и Словения се увенча с успех – наяве е учителският продукт „Методическо ръководство – неформални учителски методи в европейския контекст”.  В наръчника учителите споделят неформални методи на обучение, форми и практики от експерименталния проект „Форум-театър”. Поместени са изработените от учители и ученици сценарии според методиката на Форум-театъра. Целта е иновативните методи  да бъдат прилагани в учебния процес и да разчупят училищното статукво. Поредното предизвикателство за учителите е да популяризират алтернативните методи и форми на преподаване, както и рекламирането на този продукт. Участниците в проекта се разделиха с обещание за нови съвместни дейности и творчески идеи.
Учениците от ПГГСД „Н. Хайтов”, включени в този проект, са носители на редица награди – признание за техния труд.

 

 

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЧКА ОТ ПГГСД "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" В ПРОЕКТ ALBE MENTOR КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

На 28 май Моника Мигленова Желязкова представи нейния предприемачески проект хотел с отделен корпус за домашни любимци "Pets and people" в организацията "Able mentor" към Икономически университет Варна

   
 

 
Бал с маски в деня на детето
1.6.2016

На 1-ви юни в Морската градина се проведе бал с маски за деца с и без затруднения от семейства във формална грижа.
Мотото на събитието беше „Маски долу! Да се погледнем в очите и да сме заедно!“
Мероприятието беше инициатива на фондация "Лумос" и ПГГСД "Николай Хайтов", и се организира с помощта на Община Варна, „Родители в действие” и Комплекс за социални услуги във Варна.
Водещи на събитието бяха Анета Тенева - специалист детско участие във фондация "Лумос" и ученици от Ученическия съвет на гимназия "Николай Хайтов".
В бала взе участие и победителят в „България търси талант” брейк танцьорът Пламен Любенов.

   
 

 

Празнично шествие по случай 24 май - Дена на българската просвета и култура и на славянската писменост
25.05.2016

   
 

 
Спортен празник - поход до Елен дере, Владиславово
19.05.2016
pohod        
               
       
 

 
Панорама на професионалното образование 2016
panorama_2016
 

ПГГСД „Н. Найтов“ взе участие в три състезания:
1. Национално състезание за стилни мебели и дърворезба - отбор от ученици от 11 а клас - Руфат Юсеинов Салимов и Исмаил Рейхан Реджеб с ръководител Недко Николов - постигнато III място за стилни мебели и дърворезба
2. Национално състезание по озеленяване и цветарство - отбор: Златина Манолова Манолова и Ивайло Миленов Илиев от 10 б клас и Никита Живкова Бойчева от 9б клас с ръководител Деница Русева - I място в категория: бутиков букет
3. Национално състезание по озеленяване и цветарство за ученици със СОП - отбор: Мелиса Мустафа Шен и Орхан Байрамлиев Байрамлиев от 9е клас с ръководител Деница Русева - I място

     
             
 

 
Изпращане на абитуриенти от ВИПУСК 2016г.
12.05.2016
ab2016        
               
       
Всички снимки                
 

 
Открит урок по английски език в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, гр. Варна
28.04.2016
  На 28.04.2016 г. от 11.00 ч., гр. Варна, се проведе нестандартен открит урок по английски език. Целта на урока беше затвърждаване на знания и изграждане на речеви умения посредством използване на интерактивни състезателни дейности, симулация и екипна работа. Урокът бе разработен и проведен от Станислава Анастасова, старши учител по английски език в училището.
Учебният час, структуриран с методическа прецизност в логическа последователност и целенасоченост премина при висока ефективност, изявено желание за работа и нарастващ ентусиазъм от страна на учениците при изпълнение на състезателните задачи и дейности.
Урокът беше последван от обсъждане на варианти на иновативни интерактивни дейности чрез използване на информационните и комуникационни технологии за реализиране на екипна проектна работа, състезания и симулации в обучението по английски език с цел повишаване мотивацията на учениците за постигане на по-висока ефективност на обучението.
Присъстващите учители по английски език от професионални гимназии и средно общообразователни училища в област Варна изразиха благодарност към госпожа Станислава Анастасова и училищното ръководство за предоставената възможност да наблюдават изключително интересен и оригинален урок. Те подчертаха професионализма и майсторството на учителя да изгради модерен и структуриран по-всички правила на съвременната методика  урок, който мотивира учениците за продуктивна работа и постигна висока резултатност: изграждане на умения за слушане и четене на непознат текст с разбиране, за произвеждане на смислена диалогична и монологична реч, за съставяне на писмен текст с реалистични комуникативни параметри.
 

 
Великденски базар
vv
  В периода 25-28.04.2016г. ученици от ПГГСД "Николай Хайтов" проведоха традицонния за училището Великденски базар. Ежегодно възпитаниците на гимназията провеждат в навечерието на Рождество Христово и Възкресение Христово базар, на който предлагат приготвени от тях изделия в часовете по учебна практика. Събраните средства учениците предоставят за подпомагане на връстниците им в нужда.
     
                   
 

 
Инвестицията в децата е най-добрата инвестиция в бъдещето
4.03.2016

"Инвестицията в децата е най-добрата инвестиция в бъдещето" - с това послание и с мартеници, членове на Съвета на децата към ДАЗД се срещнаха с представители на местната власт на 1 март.
Воден от това послание Велико Великов - представител на съвета за децата за област Варна и ученик в ПГГСД "Николай Хайтов", придружен от Дейвид Николов - ученик от същата гимназия, посетиха г-н Христо Христов - кмет на район "Младост" гр. Варна.
По време на срещата Велико и Дейвид освен че връчиха мартеничка и поздравителен адрес от ДАЗД на кмета, представиха идеите на своите връстници за създаване на по-добри условия за развитие на младите хора в България.
Г-н Христов приветства идеите и с нескрито вълнение сподели пред младежите, че негов основен приоритет в работата, са младите хора и достъпът до качествено образование.
Велико Великов поднесе мартеница и на директора на гимназията инж. Мария Георгиева, с благодарности за получената през годините подкрепа и надежда да я има и в бъдеще време.

   
 

 
Подари мартеничка, създай настроение
4.03.2016
  На 01.03.2016г., ученици от 9 клас, представители на УС при ПГГСД "Николай Хайтов" посетиха ЦНСТ "Владиславово". Водени от кампанията "Подари мартеничка създай настроение", учениците подариха мартеници на деца, служители и ръководители от центъра. Пожеланията, които бяха отправени за здраве, щастие и много усмивки се посрещнаха от домакините и потребителите на дома с добро настроение и удовлетвореност. Децата от ЦНСТ се зарадваха на новите си приятели, а учениците, обещаха в бъдеще да организират много такива кампании, с които да помагат на децата в нужда и да правят ежедневието им по-разнообразно.
 

 
Никой не е по-голям от хляба - Хлеботерапия в ПГГСД "Николай Хайтов"
12.02.2016
h2016   На 12.02.2014г. в навечерието на двойния празник Св. Валентин и Трифон зарезан в ПГГСД „Николай Хайтов“ се проведе хлеботерапия с ученици със СОП от специализирани паралелки и хора с увреждания към ДЦ „Ривиера“. Водещ на занятието беше г-жа Росица Проданова – психолог, хлеботерапевт, координатор към мрежа хлебни къщи. Увлекателно с притчи и приказки тя запозна децата с житото, житния клас и хилядолетната българска традиция да се замесва хляб. Всяко дете, само замеси тесто и направи от него хляб, отразявайки в него житейските си желания и мечти. За учениците това беше уникално преживяване на творческо вдъхновение, емоционално споделелен опит да правят хляб, докосване до дълбоките корени на българския бит, музика и култура.
 
                   
 

 
Коледа в ПГГСД "Николай Хайтов"
18.12.2015
kk2015        
               
       
 

 
КОНКУРС "ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ"
8.12.2015
 

ПГГСД „Николай Хайтов“ гр. Варна с поощрителна награда от КОНКУРСА „Глобално училище“, обявен от Дипломатическия институт, в партньорство с Българска платформа за международно развитие във връзка с изпълнението на дейности, които са част от Европейската година за развитие 2015. Конкурсът бе насочен към всички училища  в България и имаше за цел да отличи добри практики при въвеждането на глобално образование, като насърчи участието на учители и ученици в инициативи, подкрепящи изпълнението на Целите за устойчиво развитиe (ЦУР).
Грамотата от конкурса „Глобално образование“ и пакет с учебни помагала бяха връчени на Четвъртата конференция за глобално образование с международно участие, под наслов „Ролята на глобалното образование за постигане на Целите за устойчиво развитие” – 03-04.12. 2015г. в гр. София.

 

 
Патронен празник на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна
11.11.2015
pp2015        
               
       
 

 

Викторина „Защо моят патрон – Николай Хайтов”
10.11.2015

 

Викторината  „Защо моят патрон – Николай Хайтов” включваше 20 въпроса, които представят Николай Хайтов като човек, който страстно обича своето Отечество.
Въпрос N:5 изискваше  участниците да представят цитати от Хайтов.
Верният отговор е :
"Изтървем ли България, изтървали сме всичко."
„Единственото ми агрегатно състояние е Националист!“
„Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети!“
„Едно е да ти се иска, друго е — да можеш, а пък трето и четвърто да го направиш.“
„Главата ми да отсекат, пак ще викам: "Да живее България!'“

Журито, с председател  г-жа Ваня Минкова и членове г-жа Милена  Петкова и Надя Цолова – ст. учители по БЕЛ, бе възхитено от старателната подготовка на отборите. Публиката възторжено аплодираше участниците и така им даваше увереност в представянето.
Във викторината участваха отборите:
Първи отбор -„ШУМКИ ОТ ГАБЪР” на 9а клас.
Капитан на отбора Радослав Николов  и  участниците Петър  Иванов и Богомил Благойков .
Втори отбор -„ДЪРВО БЕЗ КОРЕН”  на 9б клас.
Капитан на отбора Радостина Събева  и участниците Павел Василев и Никита Бойчева.
Трети отбор - "РОДОПСКИ ВЛАСТЕЛИНИ" на 10а клас. Капитан на отбора Валентин Георгиев и участниците Николай Стоянов и Ивайло Иванов.
Четвърти отбор - "ОРИСИЯ" на 10б клас.
Капитан на отбора  Златина, Валерия и участниците Емануела Рачева и Валерия Илиева.

Първото място поделиха „РОДОПСКИ ВЛАСТЕЛИНИ”и „ОРИСИЯ”. Достоен конкурент за първото място беше и отборът „ДЪРВО БЕЗ КОРЕН”.

Сред участниците бяха и ученици, които се класираха  на конкурсното есе на тема „Да замълчим виновно пред Хайтов”. Това бяха Радостина Събева  от 9б клас и Валерия Илиева от 10 б клас. Грамоти за успешно представили се в конкурсното есе получиха и Ивета Георгиева и Моника Желязкова от 9г клас.
Това бе началото на празника в нашата гимназия. Заредени с оптимизъм и любов към България младите хора живеят своето днес, за да го има и утрешния ден.

 

 

Участие на ПГГСД "Н. Хайтов" в "Първи национални дни за учене през целия живот"
5.10.2015

В периода 01-03.10.2015г. ПГГСД "Николай Хайтов" участва в Първите национални дни за учене през целия живот - Бургас 2015, инициатива на МОН, която се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.
Откриването стартира с изпълнение на химн в Драматичния театър "Адриана Будевска". Участниците бяха поздравени от заместник - министъра на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева, от областния управител на област Бургас г-н Вълчо Чолаков и от г-н Димитър Николов, кмет на гр. Бургас. Те говориха за значението на ученето през целия живот за всеки, независимо от възрастта и професията.  
На 2 октомври 2015г. в Експоцентър "Флора Бургас" се проведоха поредица събития, посветени на сектора за учене на възрастни. В изложението на училища, в които се провежда обучение на възрастни, участие взе и Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов", която представи своя продукция. Между участниците от различните професионалните гимназии се обмениха добри практики, а министър Кастрева лично поздрави всички тях за участието им в този форум.

   
 

 
Обучение на ученическия съвет
19.09.2015
  На 18.09.2015г. в ПГГСД "Н. Хайтов" се проведе първото за учебната 2015/2016 година заседание на ученическия съвет. 
След дългата ваканция първата среща мина под надслов "Школа за лидери".
Учениците с много ентусиазъм и желание разгледаха планираните дейности и направиха разпределение по между си за бъдещите си отговорности и инициативи.
Дадоха предложения за провеждането на различни мероприятия и обсъдиха как да направят живота си в гимназията още по-интересен и динамичен.
Денят беше съпроводен и с решаване на казуси за разкриване на лидерските им качества, както и предложения за развиването им в бъдеще.
 

 
Откриване на учебната 2015-2016 година
15.09.2015
o2015        
               
       
 

 
Връчване на дипломи ВИПУСК 2015
19.06.2015
diplomi2015  
     
             
     
 

 

„Варна - Европейска младежка столица 2017“
Среща с ученическите съвети на професионалните и частните гимназии от Варна

На 12.06.2015г. в зала „Пленарна“, Община Варна се състоя среща с ученическите съвети на професионалните и частните гимназии относно представянето на Варна за „Европейска младежка столица 2017“. На тази среща, на която присъстваха и представители от ученическия съвет на гимназията, се представи концепцията на Европейската младежка столица, визията за домакинство на Варна, както и предстоящи дейности и събития.

   
 

 
Заседание на Съвета на децата

На 31.05.2015г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. В Съвета членуват 33 деца. Всяка област се представлява от едно дете. Представителят на област Варна е Велико Великов, ученик от ПГГСД "Н. Хайтов".
Неговата кандидатура е предпочетена от многото други, най-вече заради посланието му
"За промяна на отношението към децата със затруднения“.

   
 

 
Открит урок "Другото лице на математиката"
matt
 

На 28 май 2015г. в гимназия "Николай Хайтов" беше изнесен открит урок "Другото лице на математиката". Участваха ученици от 9а и 10б класове с ръководители Е. Кожухарова и инж. М. Борисова. Учениците представиха любопитната и интересна страна на математиката, както и връзката и с изобразителното изкуство и музиката. Аннабел, Берк, Християна, Борис, Димитър, Ивайло, Моника и Николай провокираха интереса на съучениците си към математическата наука и приложението й навсякъде около нас.

     
             
 

 
Абитуриентски бал ВИПУСК 2015
24 май 2015
bal2015
 

На 24.05.2015г. в х-л "Централ" к.к. "Златни пясъци" се състоя абитуриенсткия бал на випуск 2015г. при ПГГСД "Николай Хайтов".
Засмени лица, огрени от порива на младостта, великолепни бални рокли, модни костюми, грим, прически, изящество и красота - това са момичетата и момчетата от випуск 2015г.
В тази празнична вечер не липсваха песни, танци, много обич и сдържана тъга.

     
           
 

 
Посещение на ученици от ПГГСД "Н. Хайтов"
във Варненска и Великопреславска Света Митрополия

1.06.2015
 
mitr
 

На 28.05.2015г. ученици и учители от ПГГСД "Н. Хайтов" гостуваха на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан във Митрополията в град Варна. Срещата премина в увлекателни разговори на теми, вълнуващи младите хора. В проведената дискусия митрополитът обърна внимание на наболели теми в нашето съвремие. 
В края на срещата наред с полезните съвети, присъстващите получиха неговата благословия и подарък книги с религиозна тематика.

     
                   
 

 
Изпращане на абитуриенти от ВИПУСК 2015г.
18.05.2015
ab2015
 

На 18.05.2015г. ученици и учители от ПГГСД "Николай Хайтов" град Варна, изпратиха поредния випуск абитуриенти.
С богата празнична програма, ученици от ученическия съвет с помощта на свои съученици, направиха последния учебен ден на завършващите истински празник.
Песни, танци, тържествени слова и връчени грамоти на ученици и учители повишиха градуса на настроението и зарадваха всички присъстващи.

     
           
 

 

Представяне на ученици от ПГГСД „Николай Хайтов“ в състезание по ръгби
10.05.2015

rr
 

На 09.05.2015г. в гр. София ученици от ПГГСД „Николай Хайтов“ - 12 момчета, представляващи отборът на Спартак Варна, участваха в държавно първенство по РЪГБИ 7. Отборът се представи много добре и зае почетното четвърто място. Управителният съвет на клуб „Спартак“ награди състезателите с почетен плакет. А ръководството на гимназията от своя страна представи състезателният отбор пред педагогически съвет като изрази своята благодарност и награди участниците с фланелки със знака на гимназията.

     
                 
 

 
Национално състезание "Горски многобой"
проведено на 8.05.2015г. в гр. Велинград
vel
 

Участваха 10 отбора, в това число един отбор от Сърбия - гр.Кралево
Състезанието протече на два етапа:

Първи етап:

1. Садене на фиданка
2. Стрелба с пневматична пушка
3. Спортен риболов
4. Разпознаване на дървесни видове, дървесина, стъпки и дири на дивеч, вредители и болести по дървесните видове

Втори етап:
1. Поваляне, кастрене и разкройване на дърво
2. Подготовка на бензиномоторния верижен трион за работа
3. Прецизно рязане на шайби

Отборът на ПГГСД "Н. Хайтов" участва в първия етап и се представи добре.

     
           
 

 
Връчване стипендии на отличени ученици от Българската камара
на дървообработващата и мебелна промишленост
nn  

На 21.04.2015г. инж. Мария Георгиева директор на ПГГСД "Николай Хайтов" връчи стипендии на отличени ученици от Българската камара на дървообработващата и мебелна промишленост. Двете стипендии от по 150 лв. са отпуснати еднократно на учениците Ботьо Димитров и Георги Койчев и двамата ученици от 12 б клас. Освен стипендиите учениците получиха поздравления от ръководството и целия педагогически състав и пожелания да носят с гордост името на гимназията, и да продължат по пътя на професията.

     
           
 

 
Участие в проект „ Включване на глобалното образование в българското средно общообразователно училище

Целта на проекта е повишаване знанията за глобално образование на младите хора от средния общообразователен курс в 10 училища от страната: 4 в гр. София, 3 в гр. Пловдив и 3 в гр. Варна. Едно от тези училища е ПГГСД „Н. Хайтов“-гр. Варна с участници ст. учител Емилия Кожухарова с 8а клас, Виктория Пенева с 9в клас и ст. учител Милена Петкова с 10в клас.
Дейностите по проекта включват:

 • Провеждане на 2 семинара за учители с цел представяне на концепцията за глобалното образование и възможни подходи за работа с подрастващи, практически идеи на учителите за различни техники на преподаване и конкретни задачи за работа с деца в клас, вкл. Интерактивни методи.
 • Изпълнение на моделни извънкласни дейности в участващите по проекта училища.
 
     
 
 

 
Мероприятия на Ученическия съвет относно
„Варна - Европейска младежка столица – 2017 година"
     
 

Европейска Младежка Столица е титла, която се присъжда на европейски град за период от една година.

Получаването на приза младежка столица означава, че през 2017 всички значими европейски младежки събития ще се проведат във Варна. Това ще доведе до голям поток от млади хора и различни организации в града, създаването на контакти и реализирането на бъдещи съвместни проекти.
Ученическият съвет проведе следните дейности:

 • Обособи се информационен кът във фоайето на училището
 • В сайта на училището бе качена електронна анкета на Община Варна за проучване интересите и предложенията на учениците
 • На 28.04.2015г. УС обсъди електронната анкета
 • На 22.04.2015г. УС проведе среща с г-н Стефан Бъчваров - представител на информационен център „Варна на младите“ в Младежки дом гр. Варна, който представи дейностите на информационния център - за доброволчеството, проектите и обученията. Една част от учениците знаеха и участват в мероприятията на Младежкия дом, а по-малките ученици с интерес слушаха и задаваха въпроси.
 

 
Посещение на учители и служители от ПГГСД „Н. Хайтов" по ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ+” в АВСТРИЯ - област Каринтия
 
aus
 

В периода от 31.03. 2015г. до 15.04.2015г. учители и служители от ПГГСД „Н. Хайтов” участваха в образователна мобилност по проект  „Усвояване на европейски практики за валидиране на професионалните знания и умения” в Австрия, област Каринтия. Договорът е финансиран по ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, дейност  ”Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”.
Целта на проекта беше усвояване на европейски практики за валидиране на знания и опит за прилoжението им у нас, представяне на дуалната система и запознаване с ECVET – европейски кредити за професионално обучение.
По време на участието в проекта учителите и служителите посетиха дървообработващи предприятия, горски стопанства, професионални гимназии, работещи по дуалната система и центрове с близка насоченост. Участваха в обучителни семинари, дискусии и практически занятия, в които беше споделен опитът на австрийските партньори за приложение на дуалната система при тях. Запознаха се с производството, организацията на работа и новите технологии, внедрени в последните години.
Работата по проекта продължава с издаване на наръчник за валидиране на знанията и приложение на системата ECVET.

     
             
 

 
X-ти Великденски лекоатлетически крос
16.04.2015
 

Учениците от 8а клас взеха участие в юбилейния X-ти Великденски лекоатлетически крос с благословение на Варненския и Великопреславски метрополит Йоан под надслов: "Великден с децата на Варна".
Събитието ги зареди с много емоции и усмивки!

 

 
Открит интерактивен бинарен урок по немски и английски език
23.03.2015

На 23.03.2015г. се проведе бинарен урок под ръководството на г-жа Милена Петкова – старши учител по немски език и г-жа Станислава Анастасова – учител по английски език.
По един нестандартен и ефектен начин се съчетаха знанията и уменията на два езика, както и участието на учениците от 10а клас и 8а клас.
Темата на интерактивния урок беше за предстоящия светъл християнски празник: „Великден в Германия, Англия и България“. Участниците бяха в импровизирано телевизионно студио. В ролята на гости от Германия бяха учениците от 10а. Те запознаха гостите от България/ 8а клас/, как се празнува този празник в Германия и Англия на немски и английски език. На английски език учениците от 8а клас разказаха за празника в България и по какво се различава от другите страни.
Настроението беше приповдигнато, а стаята празнично украсена. Учениците бяха направили поздравителни картички, постери, презентация, украса на празничната трапеза, анимация – боядисване на яйца, приготвяне на козунаци.
„Търсенето на великденските яйца е страхотно преживяване“ – на немски език с берлински акцент сподели Октай от 8а клас, а брат му Бейхан от 9д клас прочете също на немски език с много чувство стихотворението на Гьоте „Великденска разходка“. Двамата братя са живели и учили в Германия.

Откритият урок завърши не с търсенето на яйца, а със състезание в търсенето на думи, скрити в игрословица. На финала гости и участници на урока опитаха от изкусителния козунак.

 
 
         
 
 
 

 
Великденски благотворителен базар
22.03.2015
rv   На 22.03.2015г. учениците от ПГГСД "Н. Хайтов" се включиха в инициативата на Радио Варна "Криле за начало" като организираха Благотворителен Великденски базар. Събитието мина под мотото "Направи добро". В програмата се включиха различни инициативи, които отразяват  училищното ежедневие на ученици и учители. Богатата празнична програма зарадва учителите, учениците и жители и гости на града
     
           
 

 
     
ll
 

На 21.03.2015г. се проведе мероприятие на фондация "Лумос" в партньорство с ПГГСД "Н. Хайтов" като част от международната кампания на ООН "Да нарисуваме увреждане".
С помощта на ученици от гимназията и доброволци студенти от ТУ Варна специалност "Социален менджмънт", участниците нарисуваха увреждането така както го виждат и усещат. Събитието стартира с дискусия на младите хора с и без увреждания и продължи с подготовка на изображенията, за които се използваха различни материали и техники.

В този ден учениците със специални образователни потребности бяха експерти. Те най-добре знаят какви трудности и проблеми срещат. Всички присъстващи имаха възможност да се изразят чрез рисунка.
     
               
 

 
Обучение на учители по проект на програма "Еразъм+" на Европейския съюз
  През м.април 2014 г. учители и персонал ще бъдат на обмяна на опит в обучителен професионален център BVO в Австрия. Екипът премина езикова и предварителна подготовка в България
 

 
Четвърти национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети”
3.03.2015
 

На 03.03.2015г. от 15.00 часа във Фестивален  и конгресен център, се проведе награждаването на лауреатите от Четвъртия национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети”, които е посветен на Националния празник на България – Трети март. Конкурсът е  ежегоден и се организира от Общински детски комплекс, под патронажа на кмета на град Варна г-н Иван Портних и е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН.
Целта е да се засили интересът на учениците към историята на България и към архитектурните паметници създадени преди и след Освобождението.
Тази година темата е „Часовникови кули”. Журито е разгледало 109 творби от 32 населени места в четири възрастови групи.
За поредна година нашата гимназия се представи достойно, като двете първи места са завоювани от нашите ученици Георги Атанасов Балтов  с макет на кулата в Ботевград и Галин Стефанов Градев с макет на кулата в Банско.
Лауреатите получиха авторски плакет и дипломи.

 

 

Карнавал на маската, маскарадните и обредни костюми в раздел "Най-добра маска от обреден ритуал", организиран от Община Варна
22.02.2015

                                                                                                    
maski
 

Кукерските маски са идея и изработка на ученици от клуб ”Работилница за идеи” и от етно клуб ”История на етнографските области в България” при ПГГСД ”Н. Хайтов” гр.Варна, под ръководството на техните ръководители – Илиана Петкова и Марияна Шишкова.
Трите кукерски маски са изработени от текстил и други естествени материи. В синхрон с традициите елементите върху нея са изработени от разноцветни конци, пискюли, вълна и характерни за сезона растителни материали - семена, шушулки, клонки, шишарки и други блестящи орнаменти. Акцентирали сме върху естествените нюанси на природните материали и  на нюансите в червено .
Изобразените характерни персонажи във вид на дядо, овен и бик сме нарекли „станчинар”; „сурат” и  „джамалар”. Предназначени са за показване и обучение, като модели.

     
                   
 

 

Държавно първенство по Muay Thai Варна
8.02.2015

mt
  Иван Ивалинов Иванов от 12 в клас /шампион на България в стил муай тай/категория 60кг. юноши старша възраст. Завоювал титлата си с победи с ТКО и КО на поуфинала и финала.
     
                   
 

 
Обучение на ученици от ПГГСД "Николай Хайтов" за участие в проект Еразъм
"Форум - театър - метод на обучение"

28.01.2015г
ff
 

На 28.01.2015г. в ПГГСД "Н. Хайтов" гр. Варна се проведе обучение на учениците, включени в проект ЕРАЗЪМ "Форум - театър метод на обучение".  В програмата беше предвидено провеждане на психологичен тренинг за развиване и усъвършенстване на комуникативни умения. С кратко теоретично експозе учениците бяха запознати с видовете комуникация. Разгледаха се темите за езикът като средство за изразяване на емоции и изкуството да слушаме - разпознаване на уменията ни като слушатели. 
Бяха проведени раздвижващи игри за създаване на емоционален фон сред участниците, както и ролеви игри по темите.

                 
 

 

Международен младежки лагер "LETS ART"
Хърватия, гр. Солин 2014

 

 
Открит урок по ботаника
27.01.2015г
b1  

На 26.01.2015г. инж. Е. Милчева заедно с ученици от 9е специалност "Работник в озеленяването" изнесоха открит обобщителен урок по Ботаника. Те показаха и демонстрираха с нагледни материали знания по предмета, като акцента беше поставен върху разделите:
Анатомия на растенията
Морфология на растенията
- вегетативни органи
- генеративни органи
Физиология на растенията
Екология на растенията
Систематика на растенията
В края на часа учениците получиха от г-жа инж. М. Георгиева, директор на гимназията, Грамота и книги от участието им в Националния детски конкурс "Виж моя Ангел", където бяха отличени с награда за групово участие, провел се в края на м. декември 2014г.
На урока присъстваха ръководството, учители и ресурсен учител.

                 
 

 

НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО ММА ЗА АМАТЬОРИ

  Фердун Айдънов Османов от 12в клас спечели
I място за юноши и I място за мъже
 

 
kkk
  В навечерието на Коледните и Новогодишни празници учениците със специални образователни потребности при ПГГСД "Николай Хайтов" бяха поздравени от свои съученици от гимназията. Към тях бяха отправени сърдечни пожелания за здраве и много успехи. Поздравления поднесе и директорът на гимназията инж. Мария Георгиева, която с нескрито вълнение сподели радостта си от приемствеността и добрите отношения между учениците.
Учениците от УС бяха подготвили коледна торбичка с лакомства за всяко дете. Представителите на ученическия съвет изказаха своите благодарности към децата със специални образователни потребности като ги увериха, че благодарение на тяхното присъствие в гимназията са се научили да бъдат по-толерантни, по-адаптивни и по-добри.
     
                 
 

 
Ден на отворени врати
19.12.2014г

На 19.12.2014г. в ПГГСД „Николай Хайтов” се проведе Ден на отворени врати за жители и гости на гр.Варна. Към мероприятието проявиха интерес ученици и учители от различни училища в града. Посетителите имаха възможност да присъстват в часове по специални предмети, където учителите представиха презентации по следните теми:

Интериора около нас – инж. Петя Йорданова;
Млад предприемач в горското стопанство – инж. Снежана Игнатова;
Зелено вълшебство в града – ландш. Арх. Деница Русева;
Компютърна графика с AutoCAD – инж. Марина Борисова

Денят приключи с предоставена възможност на гостите сами да си изработят новогодишен сувенир в работилниците на гимназията – „Направи си сам” с инж. Мирчо Данеков.

 

 

 

 
Открит бинарен урок по Конструиране на мебели с използване на ИТ
15.12.2014г
km
 

Открит бинарен урок с прилагане на интердисциплинарни връзки на тема: Попълване на спецификация и балансова разходна норма се проведе на 15.12.2014г с учениците от 12б клас под ръководството на инж. Даниела Мантарова и г-жа Мая Иванова.
Учениците направиха изчисления по курсов проект като използваха знанията си по информационни технологии, прилагаха формули, които приложиха към въведени таблични данни. Учениците имаха възможността да се запознаят с Microsoft Office 2013 в новооборудвания компютърен кабинет.

вижте снимките в

 

           
 

 
Открит урок по Английски език
8.12.2014г
e1
 

На 08.12.2014г. се проведе открит урок по английски език в 9г клас на тема „Shopping”. Той беше разработен под ръководството на г-жа Искра Филева, съвместно с ресурсния учител г-жа Росица Христова. Една от главните цели на урока беше да се разкрият комуникативните и езиковите умения на децата със СОП от класа - Бяно и Иван. Те взеха активно участие в изиграването на диалога между купувачи и продавачи в импровизирания ни магазин. В него учениците много успешно разиграха комуникативна ситуация на търсене,предлагане и закупуване на стоки за плажно парти. Освен умението „говорене”, в урока беше наблегнато на умението за слушане, четене и писане. На урока присъстваха колеги от училището, които останаха много доволни от видяното.

вижте снимките в

             
 

 
ПГГСД "Николай Хайтов" постави началото на поредица от тържества, свързани с наближаващите празници
4.12.2014г

ПГГСД „Н. Хайтов” гр. Варна постави начало на поредицата от тържества, свързани с наближаващите Коледни и Новогодишни празници.
На 04. 12. 2014 год. коледно тържество си организираха учениците от 9 „е” клас от ПГГСД „Н. Хайтов” с класен ръководител инж. Е. Милчева. Паралелката е специализирана за деца със СОП, обучаващи се по специалност - работник в озеленяването. Празникът се проведе в детски кът за забавления  - Бабината къща, под ръководството на управителката инж. Н. Маринова, която организира на учениците забавления, състезания, весели игри, традиционни български хора. Най-интересната част от събитието беше посрещането на добрия старец Дядо Коледа, който всички чакаха с нетърпение. Учениците бяха особено щастливи да споделят своя празник заедно с директора на гимназията инж. М. Георгиева, педагогическия съветник М. Рогашка, които отправиха към тях коледни благопожелания за здраве и много успехи! На тържеството присъстваха и техните родители.
Празненствата в ПГГСД „Н. Хайтов” ще продължат през целия месец декември. А финалът им ще бъде отбелязан на 19.12.2014г., когато ще се проведе и Ден на отворени врати, съпроводен от Коледен благотворителен базар.

 
     
 
 

 

Среща с Елена Хайтова, Здравец Хайтов и Никола Гигов
11.11.2014г

 

Срещата беше посветена на 95-годишнината от рождението на големия български писател-белетрист и публицист Николай Хайтов. Събраха се много ученици, учители и гости, почитатели на творчеството на Елена Хайтова и Никола Гигов. Двамата автори представиха своите най-нови книги „Крилете на дивия лес” и „Вълчи балади“.
В най-новата си книга „Криле на дивия лес” Елена Хайтова разказва за тези, които са призвани да летят в мечтите си, а също така да се борят за свобода и правда. Това е третата творба на писателката, посветена на нейния баща. В нея тя описва нови и малко известни факти от живота на Николай Хайтов, представяйки го в светлината на човек, който цял живот е бил непримирим опонент на всички онези, които не тачат българщината и българската история.
„Вълчи балади” е книгата, която представи Никола Гигов. В нея той разказва за своето детство и за живота като бежанец от Западните покрайнини.
Въпросите на младите журналисти от училищния вестник „Орел” приятно изненадаха Елена Хайтова. Зина и Никита от 8б клас и Иван от 9в клас направиха своите първи стъпки в журналистиката.
Здравец Хайтов информира за двете фотоизложби, посветени на 95-годишнината от рождението на Николай Хайтов. Ретроспективната фото изложба „Светът на Хайтов”, която е подготвена от Фондация „Памет”, съвместно с художника-фотограф Иво Хаджимишев. В тази изложба са показани 40 черно-бели фотографии от личния архив на писателя. В тях са образите на реалните хора от Родопите, вдъхновили Хайтов за своите „Диви разкази”. Фондация „Памет” е предложила на млади творци от Художествената академия да илюстрират „Диви разкази”. Втората изложба се осъществява съвместно с Българска национална филмотека. С черно-бели фотографии са представени работните моменти по седем филма със сценарист Н. Хайтов. Те са с участието на Невена Коканова, Катя Паскалева, Мариана Димитрова, Григор Вачков, Антон Горчев, Велко Кънев и др. На въпроса дали Здравец Хайтов има любима фраза той отговори така: „Спомням си една фраза от разказа „Страх”: „За да разбереш една работа, трябва да си я видял отпред, ама и отзад”. И това е свързано с нещо, което баща ми споменаваше. Понякога, мислиш, че нещо е за добро, а се оказва, че отива към лошо или обратното. Това той го е доказал в живота си.

Присъстващите на срещата отнесоха в сърцата си частици от техния патриотичен огън и наистина се почувстваха горди българи. Хубаво е, че Ви има Елена Хайтова, Здравец Хайтов и Никола Гигов! Благодарим Ви!

вижте снимките от срещата

 

 
Състезание "Аз обичам България"
6.11.2014г.
  На 6.11.2014г. се проведе първото за тази учебна година състезание на тема „Аз обичам България“. То е посветено на 90 годишния юбилей на ПГГСД „Николай Хайтов“ и 95 години от рождението на нашия патрон Николай Хайтов.
Участваха два отбора. Победител се оказа първи отбор с капитан Димитър Николаев. Само с 2 точки по – малко на второ място се класира отбора на Емил Йорданов. И двата отбора показаха знания за биографията и творчеството на своя патрон, както и знания свързани с Васил Левски и изследователската дейност на Н. Хайтов за гроба на Левски. Показаха знания свързани и с велики български владетели. Имаха подкрепата и на симпатизиращата им публика.
 

 

Интерактивен урок по родолюбие
6.11.2014г.

iu

Темата на урока е мисълта на Николай Хайтов: „Народ, забравил история и чувство на национално достойнство, не е щастлив народ”. Ученици от 8, 9 и 10 клас, под ръководството на своите учители г-жа В. Минкова и г-жа В. Атанасова, подготвиха материали, които отбелязват значимите събития: 90 години от гимназията, 95 години от рождението на Николай Хайтов и 50 години от сградата, в която учим днес.
Историята на гимназията представи Пламена от 9г клас, а ученици от 10а клас припомниха живота и творчеството на Николай Хайтов. Зина и Никита от 8б клас, журналисти на училищния вестник „Орел”, направиха своето първо интервю. Събитието беше документирано от Миглен от 9в клас – фотограф на клуб „Млад журналист”.
С помощта на атрактивни и интерактивни методи и форми, по един различен, иновативен и празничен начин – чрез презентации, рецитал и интервю се осъществи емоционално възприемане и осмисляне събитията.
Гости на урока бяха родители и учители - настоящи и бивши.
Г-жа Цолова  и г-жа Неделчева  споделиха своите вълнения, че са отново в училище, отново в час, а г-жа М. Петкова поздрави учениците за хубавия урок.

Повече за интерактивния урок може да прочетете на страниците на в. „Орел”.
     
                 

 

 

 

Кръгла маса по въпросите за адаптация, интеграция, социализация и бъдеща реализация на ученици със СОП
6.11.2014г.

На 06.11.2014г. се проведе кръгла маса по въпросите за адаптация, интеграция, социализация и бъдеща реализация на ученици със СОП.
На срещата присъстваха представители на Община Варна, Дирекция Бюро по труда, Ресурсен център, директори на училища, неправителствени организации, специалисти, родители и ученици.
Целта на проведеното мероприятие беше представяне на модел за добри практики при обучение на ученици със специални образователни потребности, координация между отделните институции и обсъждане на  възможности за бъдещи съвместни дейности.
Представителите на отделните институции дадоха свои предложения за възможностите на ученици със СОП за бъдещата им професионална реализация.

   

 

 

 

1 ноември - Ден на народните будители

Ученици, учители и родители отдадоха почит на всички,
посветили живота си за опазване на българщината.

 

 

 

 

Състезание по професията
27.10.2014 г.

s1  

Във връзка с 90 години от създаването на ПГГСД "Н. Хайтов" и 95 г. от рождението на автора в гимназията се проведе състезание по професията с ученици от 10 а клас, специалност реставрация на стилни мебели и дограма. На първо място бе класиран ученика Емил Йорданов, на второ-Димитър Николаев, на трето - Георги Начев и Йордан Петков.

     
                   
 

 

CERN - една научна магия

От 06.10.2014 г. до 10.10.2014 г. в CERN – Женева се проведе първата Национална учителска програма за квалификация на учители по професионална подготовка от областта на образование „Техника“, която беше организирана от Министерството на образованието съвместно с образователния офис в CERN. От ПГГСД ”Н. Хайтов” - Варна в обучението участваха инж. Даниела Мантарова и инж. Петя Йорданова. Програмата на обучението бе подготвена от образователния офис в CERN, съвместно с Института за инженерни системи и роботика от БАН и с Националната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ - Варна. В продължение на 40 часова обучителна програма, те се запознаха с физиката на елементарните частици, въведение в ускорителите и тяхното бъдеще, откритието на Хигс бозона, машинния дизайн и CAD системи, медицинската физика и нейното приложение в съвременната диагностика и лечение. В програмата бяха включени и лабораторни упражнения с конструиране на мехурчеста камера за регистриране на космически частици.

 

 
germeto  

В периода 17-19.10.2014г. във ваканционно селище "Гермето" с. Голица се проведе обучение на ученически съвет при ПГГСД"Николай Хайтов" на тема: „Екип и екипна ефективност“.
Учениците, заедно със своите ръководители инж. Илияна Петкова, г-жа Милена Петкова и г-жа Мая Рогашка, имаха възможност сред красотата на природата да обсъдят важни въпроси, отнасящи се до екипа-същността на екипа, разгледаха особеностите на процеса  при  вземане на групово решение, решаваха казуси и др.
По време на обучението учениците обсъдиха бъдещата политика и организация на предстоящите дейности на УС /ученическия съвет/.

     
               
 

 
sop2
 

Ученици от 10г клас специалност Озеленяване и цветарство получиха Сертификат за участие в Национален ученически конкурс

ЧистоЗнание в Действие

Заедно с Природата създаваме красота и изобилие

проведен от 1 март - 30 май 2014г. В двора на гимназията те направиха Билкова градина.
В продължение на две години учениците търпеливо и с много старание работиха, за да достигнат успешно до реализацията на този проект. Уникалността на този конкурс е, че в него всички участници са победители.

     
 
                   
 

 
 
sop1
 

Специализираната паралелка за ученици със СОП от 10г клас, получиха награда: "Протегната ръка" на Международен ученически конкурс "ЗАЕДНО В ХХІ ВЕК" Организиран от: Фондация "Устойчиво развитие на България", Синдикатът на българските учители, Националният дворец на децата и други организации. Целта на конкурса е запознаване с многовековната история на България и страните от ОНД. Участието беше реализирано с филм посветен на 80 години от рождението на Юрий Гагарин първият човек летял в Космоса. Филмът заснеха ученици от ПГЕ под ръководството на инж. Недялка Маринова. На 02.07.14г. Те получиха тържествено своята грамота и предметни награди в клуба на Запасните офицери в гр.Варна от доц. Емилия Лазарова.

     
                   
 

 
 
sop  

На 01.07.14г., по случай завършването на учебната година, ученици от 10 г клас посетиха Университетска Ботаническа градина ЕКОПАРК - Варна. Там имаха възможност да видят рядко срещани екзотични дървета и храсти. Различни видове рози в розариума, добре оформени цветни фигури. Разходката завърши с почерпка под прохладните сенки на дърветата.

 

     
                   
 

 

30.06.2014

  В ПГГСД "Н. Хайтов" по проект "Бизнес и образование – точка на пресичане", финансиран от фондация "Америка за България" към Българската камара на дървообработващата и мебелна промишленост бяха поощрени с финансова награда следните ученици от гимназията:
Димитър Николаев Димитров
Георги Велиславов Дошков
Халил-Джем Мехмед Халил
Николай Крумов Любомиров
Венцислав Пламенов Алексиев

инж.Д.Мантарова
ПГГСД"Н.Хайтов"
гр.Варна
   
 

Правото на глас на всички деца и млади хора
27.05.2014г.

 
   

На 27 май се проведе дискусия на тема: "Правото на глас на всички деца и млади хора" среща - разговор за различието като ценност, правото на глас на всяко дете - изконно право, как да чуем децата в училище, как да приобщим всеки да се включи, опитът на децата от групата за детско участие в Лумос – споделяне.
Участници: учениците от 8 а клас и представители на фондацията, деца и родители. Гости: г-н Бакалов от РИО - Варна и г-жа Балашова от Ресурсен център – Варна.

 
       

ХІV Издание на панорама на варненските училища 2014г.
8.05.2014г.
 

За 14-та поред година Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" взе участие в Панорамата на варненските училища.
Панорамата се проведе на 8 май 2014г. в зала "Младост - Б" на Двореца на спорта и културата гр.Варна.


НОМИНАЦИЯ ЗА НАГРАДА „ВАРНА” 2014 ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” ГР.ВАРНА

Община Варна обяви своите номинации за присъждане на награда "Варна" 2014

На свое заседание, проведено на 22 април 2014 г., експертната комисия за присъждане на награда “ВАРНА” в системата на предучилищното и училищно образование, номинира ПГГСД „Николай Хайтов” за:

“Колектив на годината” в областта на средно училищно образование и обслужващи звена

ПГГСД „Николай Хайтов“ с директор Мария Георгиева - за успехите на учениците и учителите в намирането на мярата между съхраняването на българските традиции и предизвикателствата на съвременните европейски образователни тенденции, за прилагането на иновативни подходи и методи в учебно-възпитателния процес; за участието в международни проекти с училища от Германия, Австрия, Италия, Испания.

Посещение в Държавна опера Варна
24.04.2014г.

На 22 април ученици от 9, 10 и 12 класове посетиха мюзикъла от Александър Йосифов "Алиса в страната на чудесата". На приказната вечер в Държавна опера Варна се насладиха още и работещи в гимназията учители и служители.


Открит урок, базиран на междупредметни връзки между "Интериорен дизайн" и дисциплини от философски цикъл, представени от инж. П. Йорданова и г-жа Мая Рогашка
11.04.2014г.

id
 

На 11.04.2014г. в ПГГСД "Николай Хайтов" се проведе открит урок на тема: "Приложение на интерактивните методи за изграждане на ефективен екип при обучение на ученици от специалност интериорен дизайн".
Гости и присъстващи на урока бяха експерти от РИО – Варна, ръководството, класният ръководител и учители от гимназията.

По време на урока бяха представени съществуващите добри междупредметни връзки между философските дисциплини и специалност "Интериорен дизайн". Урокът имаше обобщаващ характер върху работата от втория учебен срок.
     
               

Седмица на гората - 2014
 

За седмицата на гората учениците от специалност Горско и ловно стопанство засадиха в двора на училището фиданки от цер, летен дъб, червен дъб, ясен, обикновена ела. Празникът беше отбелязан и с презентация, изготвена от учениците.


ПЕТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Професионалната компетентност на учителя”

22.03.2014г.

  На 21 и 22 март 2014г. в СОК „Камчия” в КК „Камчия” се проведе ПЕТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „Професионалната компетентност на учителя”. Цел на конференцията беше събиране и представяне на актуални изследвания и добри практики свързани с професионалната компетентност на учителя във всичките й компоненти и аспекти и нейното усъвършенстване. В хода на конференцията бяха представени доклади отразяващи добри практики и собствена изследователска работа по темата. От ППГСД „Н. Хайтов” участие взеха Мая Рогашка и инж.Петя Йорданова. Представиха доклад на тема „Приложение на интерактивни методи за изграждане на ефективен екип при обучение на ученици от професионална гимназия”.
   

Посещение на Обсерваторията от 10г клас
21.03.2014г
observatoria
 

По случай първа пролет на 21 март ученици от 10 г клас посетиха Обсерваторията в гр.Варна. Налюдавайки звездното небе в Планетариума те изслушаха лекция на г-жа Ив. Гецова за съзвездията, движението на планетите, Слънцето и Луната. Видяха снимки на космически кораби изстреляни от Земята в междузвездното пространство и на космонавтите, които са ги управлявали. От покрива на Обсерваторията с телескоп имаха възможност да наблюдават Слънцето и неговите по-светли и по-тъмни петна. Наблюдаваха с интерес и движението на махалото на Фуко.

     
                 

ПГГСД "Николай Хайтов" е домакин на Международна среща по европейската програма Коменски
19.03.2014г.

В периода от 18 до 23.03.2014г. ПГГСД „Николай Хайтов” гр.Варна е домакин на обменната визита по програма Коменски. Темата на проекта е "Занаятите и търговията на Европейския пазар". Участват делегати от страните партньори Германия, Австрия, Италия и България.
На 19.03.2014г. бе първият ден от срещата в гимназията. Делегатите бяха поздравени от гостите на мероприятието: г-н Христо Христов – кмет на Район Младост, г-жа Венцeслава Генова – Началник на РИО гр.Варна, г-жа Диана Христова – старши експерт по професионално образование, инж. Мария Георгиева – директор на професионалната гимназия. Ученици и учители представиха презентации на тема „История на старите занаяти в региона”, представиха се резултатите и анализите от проведената анкета за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в училище. Четирите държави поднесоха фолклорен поздрав, характерен за района в които живеят. С много смях и топли чувства премина и презентацията „Спомени от Австрия”.
През периода на престоя нашите гости ще имат възможността да се запознаят с исторически и културни забележителности, традиционни български обичаи, занаяти и традиции. Програмата включва и workshop.
Ученици, учители и родители са обединени от идеята на проекта. Родителите съдействаха за успешното провеждане на международната среща като гостоприемно отвориха домовете си за чуждестранните ученици. По този начин гостите имат възможността да усетят домашната атмосфера в българско семейство.


Добри дела има и в днешните трудни времена

dobri_dela
     
 
     
 
 

През 2013/2014 учебна година в гимназията освен 12 класове завършват и ученици в паралелка със специални образователни потребности (СОП) от 10г по професия „Работник в озеленяването”. Курсът на обучение е две години. Семействата на някои от тях не са в състояние да осигурят официални облекла за абитуриенския им бал. Гимназията успя да осъществи контакт с фирма за модно мъжко облекло, която осигури и дари безвъзмездно костюми за абитуриенския бал на трима ученици.

Фирма „Кристал 2010” за производство на спортни облекла и производство на трансферни декорации дари на всички ученици от 10 г клас спортни екипи по случай предстоящото им завършване.

Ръководството на гимназията и всички учители изказват най-искрените си благодарности за проявения жест на състрадание, добрина и благородство!

   
   
     
     

Тематичен педагогически съвет
Тема: Предимства на изведените практики

11.03.2014г.

виж презентацията

Блоготворителен базар
4.03.2014г.

  В периода 25 - 28.02.2014г. под инициативата на ученици със специални образователни потребности и техните социални асистенти, и с активното участие на ученици от "Арт - еко клуб" с ръководител Татяна Добриинова в ПГГСД "Н. Хайтов" се проведе благотворителен базар за продажба на мартеници.
Инициативата премина под мотото "Деца с проблеми помагат на деца с проблеми".
Събраните средства бяха предназначени за помощ на деца, лишени от родителски грижи от дом "Могилино".
След проведено обсъждане с ръководството на дома, се стигна до идеята за закупуване на фотьойл тип "Барбарон", специално пригоден за нуждите на децата.

Симулация на “Шоуто на Слави” в час по Английски eзик
22.01.2014г.

ae
 

На 22 януари 2014г. учениците от 8а клас представиха открит урок по английски език. Присъстваха г-жа М. Георгиева – директор на ПГГСД, г-жа Л. Петрова – зам. директор,
г-жа Н. Илиева – зам. директор както и много учители.
Уважи ги и г-жа Ц. Кузманова – ст. експерт по ЧЕО, която им постави максимална оценка за отличното представяне и им пожела много успехи в изучаването на езика. Акцент бе поставен на симулацията на “Шоуто на Слави”. Забавно и интригуващо, учениците се превъплатиха в англо-говорящи участници в шоуто. Всички гости също много се забавляваха, което бе и основната задача на класа – да покаже придобитите си знания по непринуден, но запомнящ се начин.

вижте снимките в

 
                 
 

Ученици от ПГГСД "Николай Хайтов" на гости в "Шоуто на Слави"
19.12.2013г.

aaa
 

На 18 и 19.12.2013г. ученици със специални образователни потребности от 9 и 10 клас от ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна бяха гости в „Шоуто на Слави". Посещението и цялостната организация бяха осъществени по инициатива на децата и с любезното съействие на Станислав Трифонов – изпълнителен директор на "СЕДЕМ ОСМИ" АД. Съпричасността и щедростта в навечерието на Коледните и Новогодишни празници допринесоха за това възпитаниците на гимназията да сбъднат една своя мечта – да бъдат гости и да се запознаят с екипа на шоуто.

     
   
 

Ден на отворените врати в ПГГСД “Николай Хайтов” – гр. Варна
18.12.2013г.
 

Ден на отворените врати се проведе в ПГГСД "Н. Хайтов" на 18.12.2013г.. Този ден е посветен на специалностите от направление "Мебелно производство и дървообработване". Ученици от различни училища участваха в инициативата "Направи си сам". Те изработиха дървени предмети в учебните работилници на гимназията.
Денят на отворените врати се провежда във връзка с 90 годишнината на ПГГСД "Николай Хайтов", която ще се чества през 2014 г.

вижте снимките в

     
           
     

Националната конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век”
21.11.2013г.
hp  

Професионална гимназия „Н. Хайтов” участва в Националната конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век” под патронажа на кмета на Варна Иван Портних. Тя беше съпътствана от дни на открити практики в различни училища на град Варна. На 05.11.2013г. ПГГСД „Н. Хайтов” взе участие в тях, като се проведе открит урок с ученици от 9г и 10г клас, които са със специални образователни потребности (СОП). Темата на урока беше: Декоративни особености на генеративните органи (цвят и плод). Занятието проведе инж. Елена Милчева – учител по специална теория и практика.
Урокът беше посетен от представители на логопедичен център Варна, педагогически съветници от различни училища, учители, социални асистенти и родители. Учениците показаха усвоени знания и демонстрираха разпознаване на вегетативните и генеративните органи на растенията и тяхното видово разнообразие. Гостите останаха приятно изненадани от постиженията, които те демонстрираха по време на занятието.
След него беше представена презентация на тема „Възможности за обучение и професионална реализация на ученици със специални образователни потребности в ПГГСД „Н. Хайтов”". Тя предизвика ползотворна дискусия сред участниците, водена от г-жа Мая Рогашка – учител по философски дисциплини и кл. ръководител на 9г клас и инж. Елена Милчева.

 
 
     
 
 
 

Патронен празник на ПГГСД "Николай Хайтов"
11.11.2013г.
  ПГГСД "Николай Хайтов" навърши 89 години от създаването си. Денят бе отбелязан с празничен концерт.
Директорът на гимназията инж. Мария Георгиева връчи награди за първо, второ и трето място в конкурса за есе на тема: “Един живот - една голяма мъдрост", както и на победителите от състезанието „Аз обичам България и Хайтов“.