НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 
Специалности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 - 2017
 
 
 

"Обичай хората въпреки техните грехове и се опитвай да откриеш в тях неповторимото, човечното, чудесното. Ако не го откриеш, измисли го!"....

Николай Хайтов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКАНА

Имаме удоволствието да Ви поканим на Коледен концерт
на тема „Зимни етно празници и обичаи” на 19.12.2017г. от 16.30 часа в концертно студио на Радио Варна.
Ученици от ПГГСД „Николай Хайтов” и ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони” ще Ви запознаят с празниците на различните народи.

Заповядайте да празнуваме заедно!

С уважение,
инж. Мария Георгиева
инж. Жени Кръстева


СПИСЪК
на учебниците, по които ще се провеждат учебните занятия през учебната 2017/2018 година


СПИСЪК
на учебниците и учебните помагала за 8 клас, които ще се използват в ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна


ПГГСД "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" УДОСТОЕНА С НАГРАДА "ВАРНА"

ЗА "КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА"

В ОБЛАСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА