НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Дистанционно обучение

 
 

От 11.45 ч.до 13.00 ч. учителите са на разположение на учениците от 12 клас за консултации

 
     
 

Извънреден Инструктаж на всички работници и служители във връзка с Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г.на МЗ с усложняващата се епидемична обстановка,свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и предписанията от ГИТ за предприети организационни и технически мерки за ограничаване на риска по работните места от разпространение на корона вирус.

 
     
 

ЗАПОВЕД № РД 01-219 от 02.04.2020 год. на Министъра на труда и социалната политика Деница Сачева

 
     
 

Най-важното за коронавирус - 15 въпроса и отговора

 
     
 

Издаване на болнични листове за карантина

 
 

 

 
 

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

 
     
 

Как да предпазим себе си и другите

 
     
 

Corona virus - указания

 
     
 

Превенция на коронавирус

 
     
 

Указание за превенция и ограничаване на предпоставките за разпространение на респираторни заболявания и остри респираторни инфекции, включително и поради епидемичното разпространение на коронавирус - COVID-19

 
     
   
 
 
   
     
 

Благодарствено обръщение на Директора инж. Мария Георгиева към учителите на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна

 
     
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 
     
 

Заповед № РД-08-1628 от 16.03.2020г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна

 
     
 

Обръщение към родителите на Венцеслава Генова, д. и. Началник на РУО гр. Варна

 
     
 

Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

 
     
 

Заповед №1063 от 14.03.2020г. на Кмета на Община Варна

 
     
 

Заповед №1062 от 13.03.2020г. на Кмета на Община Варна

 
     
 

График за провеждане на учебни занятия за времето от 16.03.2020г.

 
     
 

Съобщение

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България се налагат следните мерки:
1. Класните ръководители да се свържат с учениците и да ги уведомят, че в срок до 15.03.2020г., всички ученици трябва да се включат в затворена facebook група на класа с готовност за дистанционно обучение.
2. Всички учители, ученици и служители да следят публикации в сайта на гимназията, във facebook групата на гимназията и електронната поща.

 
     
 

Съобщение

Преустановявят се учебните занятия на територията на община Варна за периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително, съгласно Заповед № 1034/11.03.2020 г. на Кмета на Община Варна
Заповед № РД-08-1592/12.03.2020г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна