НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 
Специалности

 
 
 
 
 
 
 

"Обичай хората въпреки техните грехове и се опитвай да откриеш в тях неповторимото, човечното, чудесното. Ако не го откриеш, измисли го!"....

Николай Хайтов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
"ГОРСКИ МНОГОБОЙ" 10 - 12 МАЙ 2021 ГОДИНА
ГР. ВАРНА


На вниманието на учениците и техните родители!

На основание заповед № РД 01-274/ 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-1028/ 29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката, в периода от 17 май 2021 г. до 28 май 2021 г.,  обучението на учениците в присъствена форма и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) ще се извършва по следния график:

Клас
Вид обучение
Начален час на учебните занятия
8 клас
присъствено
08:00 ч.
9 клас
ОРЕС
08:00 ч.
10 клас
присъствено
08:00 ч.
11 клас
присъствено
08:00 ч.

Присъствените и дистанционните учебни часове се провеждат по утвърденото седмично разписание за втория учебен срок.
Забележка: Учебните часове по учебна и производствена практика, както и дуалното обучение ще се провеждат присъствено за всички ученици в училище или във фирмите-партньори, с които има сключени трудови договори, до следващо нареждане.

ИНЖ. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
Директор на ПГГСД „Николай Хайтов”,
гр. Варна


КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ
ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
НА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА

Съобщение и Условия


Свободни места за ученици
през учебната 2020/2021 година


Списък на учебници,
за учебната 2020/2021 година за 8, 9, 10, 11, 12 клас
ПГГСД "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" УДОСТОЕНА С НАГРАДА "ВАРНА"

ЗА "КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА"

В ОБЛАСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА