НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 
Специалности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 - 2017
 
 
 

"Обичай хората въпреки техните грехове и се опитвай да откриеш в тях неповторимото, човечното, чудесното. Ако не го откриеш, измисли го!"....

Николай Хайтов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.02.2019г. от 18.00 ч. ще се проведе
родителска среща за всички класове
в сградата на СУПЦ "Д-р Анастасия Железкова",
ул. "Петко Стайнов" 7, ж.к. Победа


Заповед № РД-08-1112 от 29.01.2019г. за удължаване периода на противоепидимичните мерки и преустановяване на учебния процес в ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна до 4.02.2019г. включително.


Заповед № РД-08-998 от 22.01.2019г. за преустановяване на учебния процес в ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна, за периода от 22.01.2019г. до 29.01.2019г., поради обявяване на грипна епидемия в Област Варна.


СЪОБЩЕНИЕ

Кандидатстване за стипендии през II срок
на учебната 2018-2019 година
Виж: Съобщение и Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД "Николай Хайтов" в дневна форма на обучение

Заповед № РД-08-1117/15.02.2018г. за утвърждаване условия и ред за отпускане на стипендии на ученици от ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна, дневна форма на обучение след завършено основно образование

Приложения:
Приложение 1: Заявление-декларация за постигнати образователни резултати
Приложение 2: Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
Приложение 3: Заявление-декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания
Приложение 4: Заявление-декларация за ученици без родител/и
Приложение 5.1: Заявление-декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование
Приложение 5.2: Заявление-декларация за кандидатстване за месечна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование


СПИСЪК
на учебниците и учебните помагала
по които ще се провеждат учебните занятия
през учебната 2018 - 2019 годинаПГГСД "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" УДОСТОЕНА С НАГРАДА "ВАРНА"

ЗА "КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА"

В ОБЛАСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА