НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 
Специалности

 
 
 
 
 
 
 

"Обичай хората въпреки техните грехове и се опитвай да откриеш в тях неповторимото, човечното, чудесното. Ако не го откриеш, измисли го!"....

Николай Хайтов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр. Варна обявява:

НЕЗАЕТИ МЕСТА след трети етап на класиране за прием на ученици в осми клас (след завършено основно  образование) за учебна 2021/2022 година


Свободни места до утвърдения държавен план-прием за учебната 2021-2022 година

Заповед № РД-08-1766 от 15.07.2021г.


Заповед № РД-08-1608 от 15.06.2021г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна


График за дейностите по приемане на ученици в ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна след завършен 7 клас за учебната 2021-2022 година


Заповед № РД-08-1607 от 15.06.2021г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна за утвърждаване на график на дейностите по приемането на ученици в 8 клас по професии и специалности за учебната 2021-2022 година


Заповед № РД-08-1606 от 15.06.2021г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна за определяне на училищна комисия по приемане на документи и записване на ученици след завършен 7 класНАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
"ГОРСКИ МНОГОБОЙ" 10 - 12 МАЙ 2021 ГОДИНА
ГР. ВАРНА


КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ
ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
НА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА

Съобщение и Условия


Свободни места за ученици
през учебната 2020/2021 година


Списък на учебници,
за учебната 2020/2021 година за 8, 9, 10, 11, 12 клас
ПГГСД "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" УДОСТОЕНА С НАГРАДА "ВАРНА"

ЗА "КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА"

В ОБЛАСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА